Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58994
Title: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Mỹ Dung, TS.
Trần, Thị Thái Thụy
Keywords: Kỹ năng sống
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Từ nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58994
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThaiThuy-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiThaiThuy-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat552.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiThaiThuy-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.