Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58996
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học ở các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học ở các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Đặng, Thị Hoài Phương
Keywords: Ngữ văn
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng QL HĐDH môn Ngữ văn ở trường THCS, đề xuất các biện pháp QL HĐDH môn Ngữ văn theo hướng phát triển PC&NL người học tại các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58996
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiHoaiPhuong-K39.QLGD.QNa-Luanvan.pdfToàn văn7.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DangThiHoaiPhuong-K39.QLGD.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt531.87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DangThiHoaiPhuong-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.