Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59000
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn địa lý theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động dạy học môn địa lí theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Hồ, Vĩnh Sanh
Keywords: Địa lý
Phát triển năng lực
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động dạy học môn Địa lí; quản lý dạy học môn Địa lí tại các trường trường THPT thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Địa lí theo hướng phát triển năng lực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Đia lí các trường THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59000
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV -Ho Vinh Sanh .pdfToàn văn7.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TT -Ho Vinh Sanh .pdfTóm tắt353.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong TIn EN- -Ho Vinh Sanh .pdfThồn tin TA79.51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong TIn VN- -Ho Vinh Sanh .pdfThông tin TV134.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.