Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59003
Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Lưu, Thành
Keywords: Tổ chuyên môn
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động TCM ở trường THCS và khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động TCM ở các trường THCS trên địa bàn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở các nhà trường tại địa phương nghiên cứu.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59003
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Lưu Thanh .pdfToàn văn8.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TT-Luu Thanh .pdfTóm tắt362.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang Thông tin - EN Lưu Thanh .pdfThông tin TA86.24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang Thông tin - VNLưu Thanh .pdfThông tin TV81.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.