Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59014
Title: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Đình Sơn, PGS.TS.
Trần, Quốc Bảo
Keywords: Văn hóa nhà trường
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng VHNT ở các trường THPT tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng VHNT tại các trường THPT ở địa phương nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng GDPT trong điều kiện hiện nay.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59014
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuocBao-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn9.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranQuocBao-K39.QLGD-QNa-Tomtat.pdfTóm tắt690.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranQuocBao-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.