Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59303
Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng - đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Other Titles: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng - đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Lê, Ngọc Vũ
Keywords: Tổ chuyên môn
Giáo dục trung học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lí, quản lí giáo dục, quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THCS; tiến hành đánh giá thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn của lãnh đạo các trường THCS hiện nay; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ nhằm đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59303
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNgocVu-K42.QLGD.01-Luanvan.pdfToàn văn12.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LeNgocVu-K42.QLGD.01-Tomtat.pdfTóm tắt606.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...