Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59834
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua tổ chức dạy học một số dự án trong chương trình vật lí 10
Other Titles: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua tổ chức dạy học một số dự án trong chương trình vật lý 10
Authors: Phùng, Việt Hải, TS.
Đặng, Nhật Quỳnh
Keywords: Vật lý 10
Năng lực giải quyết vấn đề
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lí luận về NLGQVĐ. - Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học theo dự án. - Nghiên cứu nội dung kiến thức trong chương trình Vật lí 10 có yêu cầu cần đạt là thực hiện theo phương pháp dạy học theo dự án. - Nghiên cứu thực trạng vận dụng dạy học theo dự án với việc phát triển NLGQVĐ của học sinh trong dạy học môn Vật lí tại một số trường THPT trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. - Thiết kế tiến trình dạy học một số dự án học tập trong dạy học một số kiến thức thuộc chương trình Vật lí 10 hướng phát triển NLGQVĐ của học sinh. - Thiết kế tiêu chí, công cụ đánh giá NLGQVĐ của HS trong quá trình thực hiện dự án học tập. - Thực nghiệm sư phạm và đánh giá tính khả thi của đề tài.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lý – Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59834
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...