Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59835
Title: Tổ chức dạy học chủ đề STEM “Chế tạo mô hình thủy điện” - vật lí 12 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh ở nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Other Titles: Tổ chức dạy học chủ đề STEM “Chế tạo mô hình thủy điện” - vật lý 12 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh ở nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Authors: Lê, Thanh Huy, TS.
Bouakhai, Thammavong
Keywords: Vật lý 12
Dạy học theo chủ đề STEM
Năng lực giải quyết vấn đề
Chế tạo mô hình thủy điện
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Về nội dung: “Chế tạo mô hình thủy điện” vật lí lớp 12 THPT Ông Kẹo, huyện Salavan, tỉnh Salavan, nước CHNCND Lào. - Về không gian: Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại một số trường PHPT Ôn g Kẹo, huyện Salavan, tỉnh Salavan, nước CHNCND Lào - Về thời gian: Bắt đầu từ tháng 02/2022 đến tháng 01/2023
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lý – Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59835
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...