Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56438
Title: Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học Địa lí lớp 5 nhằm phát triển năng lực học sinh
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Huỳnh, Thị Khánh Vân
Keywords: Bản đồ tư duy
Phát triển năng lực
Giáo dục tiểu học
Địa lý 5
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Địa lí lớp 5 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh tiểu học. Nghiên cứu thực trạng sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Địa lí lớp 5 nhằm phát triển năng lực của học sinh. Đề xuất phương pháp xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Địa lí lớp 5. Thực nghiệm các tiết dạy sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Địa lí 5 nhằm phát triển năng lực của học sinh ở các trường tiểu học ở thành phố Đà Nẵng.
Description: Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) - Mã số: 8140101 (tháng 7.2019)
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...