Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58923
Title: TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “QUANG HỌC” VẬT LÍ 7 THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH.
Other Titles: TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “QUANG HỌC” VẬT LÝ 7 THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH.
Authors: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh. PGS.TS.
NGUYỄN, THỊ XUÂN TÍN
Keywords: QUANG HỌC
Năng lực tự học
Vật lý 7
Lớp học đảo ngược
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lí luận của dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh. - Nghiên cứu cơ sở lí luận về môi trường dạy học trên mạng - Văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về chương trình GDPT tổng thể 2018, tài liệu về năng lực tự học của học sinh. - Nghiên cứu xây dựng tiến trình và tổ chức dạy học kiến thức chương “Quang học” ở trường THCS nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh. - Nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu của môi trường dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược - Khảo sát thực tiễn và lựa chọn mức độ áp dụng tại đơn vị nghiên cứu. - Thiết kế tiến trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược kiến thức chương “Quang học” nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THCS và sử dụng toán thống kê để kiểm tra đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của đề tài.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lý – Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58923
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Xuan Tin_Luanvan.pdfToàn văn15.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen Thi Xuan Tin_TomtatLV.pdfTóm tắt757.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen Thi Xuan Tin_Thong tin Tieng Anh.pdfThông tin TA455.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen Thi Xuan Tin_Thong tin Tieng Viet.pdfThông tin TV459.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.