Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58931
Title: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương “cảm ứng điện từ ” vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh
Other Titles: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương “cảm ứng điện từ ” vật lý 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh
Authors: Phùng, Việt Hải, TS.
Võ, Đoàn
Keywords: Cảm ứng điện từ
Vật lý 11
Năng lực giải quyết vấn đề
Hoạt động trải nghiệm
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Thiết kế và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Vật lí. Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58931
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_LUANVAN.pdfToàn văn31.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_TOMTATLUANVAN.pdfTóm tắt1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_THONGTINTIENGANH.pdfThông tin TA4.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_THONGTINTIENGVIET.pdfThông tin TV2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.