Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58944
Title: Tổ chức dạy học nội dung cân bằng và chuyển động của vật rắn - vật lí 10 gắn với định hướng nghề
Other Titles: Tổ chức dạy học nội dung cân bằng và chuyển động của vật rắn - vật lý 10 gắn với định hướng nghề
Authors: Đỗ, Hương Trà, GS.TS.
Nguyễn, Thị Diện
Keywords: Vật rắn
Vật lý 10
Định hướng nghề
Cân bằng và chuyển động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về định hướng nghề nghiệp cho học sinh. - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. - Nghiên cứu thực trạng dạy học gắn với định hướng nghề ở trường THPT Phan Thành Tài (Đà Nẵng). - Nghiên cứu nội dung kiến thức “Cân bằng và chuyển động của vật rắn - vật lí 10” để xác định nội dung tiến hành dạy học định hướng nghề nghiệp. - Tiến hành thực nghiệm theo nội dung soạn thảo và phân tích kết quả thực nghiệm.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lý – Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58944
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lýItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.