Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59622
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn khoa học lớp 4
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Võ, Thị Mỹ Vân
Keywords: Năng lực giải quyết vấn đề
Khoa học lớp 4
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển NLGQVĐ cho HS trong dạy học môn Khoa học lớp 4. - Xác định các yêu cầu và nguyên tắc phát triển NLGQVĐ cho HS trong dạy học môn Khoa học lớp 4. - Đề xuất quy trình và một số biện pháp phát triển NLGQVĐ cho HS trong dạy học môn Khoa học lớp 4. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp phát triển NLGQVĐ cho HS trong dạy học Khoa học lớp 4 đã đề xuất.
Description: Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Giáo dục học (GD Tiểu học) - Mã số: 8140101
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59622
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...