Browsing by Subject Hà Tĩnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Biến động dân cư tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2009- 2013Trương, Văn Cảnh; Lê, Thị Linh
2012Du lịch huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2005-2010. Thực trạng và giải pháp phát triển.Hoàng, Thị Diệu Huyền; Hoàng, Văn Trung
2015Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp.Nguyễn, Thị Kim Thoa; Trần, Thị Thu Huyền
2014Hiện trạng rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh và ảnh hưởng của nó đối với tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện.Lê, Thị Thanh Hương; Nguyễn, Thị Giang
2013Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và tình hình phát triển một số loại cây trồng trên đất nông nghiệp.Hồ, Phong; Phan, Thị Mỹ Len
2014Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh và hiệu quả sử dụng đất.Nguyễn, Văn Nam; Hoàng, Thị Thị Thơ
2013Hiện trạng sử dụng đất và hiệu quả kinh tế của nó ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.Nguyễn, Văn Nam; Hà, Thị Thúy Ngân
2008Hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với thuế xuát nhập khẩu ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO (trường hợp cục hải quan Hà Tỉnh)GS.TS. Đỗ Đức, Bình; Phạm Tiến, Thành
2013Lỗi dùng từ và đặt câu trong các bài tập làm văn của học sinh THCS ở Hà Tĩnh.Nguyễn, Đăng Châu; Trần, Thị Thùy An
2015Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng xây dựng nông thôn mới ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.Trương, Phước Minh, TS.; Lê, Thị Hạnh
2012Nghiên cứu mô hình dạy học hợp tác hai chiều ở trường THPT Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh.Phan, Văn An; Nguyễn, Thị Ngọc Khánh
2014Nghiên cứu thực trạng rừng và công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2012. Định hướng đến năm 2020.Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.; Võ, Thị Giang
2015Nghiên cứu thực trạng việc làm của người dân tái định cư khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).Nguyễn, Đặng Thảo Nguyên; Trần, Thị Thanh
2014Nghiên cứu việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê và ảnh hưởng của nó đến nguồn nước vùng biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.; Cao, Thị Ngọc
2013Phân tích các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao su ở huyện Hương Khê – Hà Tĩnh. Một số ý kiến đề xuất.Hồ, Phong; Nguyễn, Thị Thúy
2014Phân tích điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lạc ở Hà Tĩnh và đề xuất một số giải pháp phát triển.Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.; Bùi, Thị Thủy
2015Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển cây bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.Nguyễn, Văn Nam; Nguyễn, Thị Thanh Hải
2014Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển cây cam bù ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.; Nguyễn, Thị Nhàn
2015Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh.Đoàn, Thị Thông; Nguyễn, Thị Thanh
6/2019Thực trạng thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực thực nghiệm hoá học ở các trường Trung học phổ thông huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.Phạm, Thị Tình; Vũ, Thị Thu Hoài