Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58875
Title: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SỐ VÀ PHÉP TÍNH CHO HỌC SINH LỚP 2
Authors: HOÀNG, NAM HẢI, TS.
NGUYỄN, THỊ VŨ TRANG
Keywords: SỐ VÀ PHÉP TÍNH
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ở tiểu học. Trên cơ sở đó đề xuất một số hình thức thiết kế và tổ chức trong dạy học toán lớp 2 thông qua HĐTN góp phần thay đổi cách dạy và học truyền thống, kích thích sự tìm tòi, hứng thú học tập của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học và giáo dục ở tiểu học, đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Giáo dục học (giáo dục Tiểu học ). Mã số: 8140101
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58875
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.