Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58935
Title: Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng âm” - vật lí 12 theo mô hình blended - learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
Other Titles: Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng âm” - vật lý 12 theo mô hình blended - learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
Authors: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh. PGS.TS.
Nguyễn, Đăng Hương Lan
Keywords: Sóng cơ và sóng âm
Mô hình blended- learning
Phát triển năng lực tự học
Vật lý 12
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Xây dựng tiến trình tổ chức dạy học và vận dụng được vào tổ chức dạy học các kiến thức trong chương “Sóng cơ và sóng âm” theo mô hình Blended - Learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Vật lí. Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58935
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lýItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.