Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59832
Title: Phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học chương “Điện tích. Điện trường” vật lí 11 theo mô hình lớp học đảo ngược
Other Titles: Phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học chương “Điện tích. Điện trường” vật lý 11 theo mô hình lớp học đảo ngược
Authors: Trần, Quỳnh, TS.
Chu, Thị Hoài
Keywords: Phát triển năng lực tự học
Mô hình lớp học đảo ngược
Vật lý 11
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Đề xuất được quy trình dạy học theo hướng phát triển NLTH của HS thông qua mô hình lớp học đảo ngược, sử dụng quy trình này để thiết kế các tiến trình dạy học và vận dụng vào dạy học các bài học thuộc chương “Điện tích. Điện trường” Vật lí 11 nhằm góp phần phát triển được NLTH của HS.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lý – Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59832
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...